مدیریت آسان آپارتمان


##### نمایش

توضیحات

مصاحبه روزنامه شهرآرا با آی‌پارتمان

یکی از اهداف اصلی تکنولوژی، ساده ترکردن امور زندگی است. تکنولوژی خیلی از فرآیندهای وقت گیر را به مسیرهای ساده ای تبدیل می کند؛ یکی از این امور وقت گیر و چالش برانگیز مدیریت ساختمان و آپارتمان اســت. اگــر تجربۀ مدیریت ساختمان را داشته باشید، می دانید که باید سر زمان های مشخص از همۀ همسایه ها پول شارژ یا خرج های ساختمان را طلب کنید. پیدا کردن هر یک از همسایه ها نیز کاری سخت و طاقت فرساست. علاوه بر این ها ثبت تمام هزینه های ساختمان خود امــری حساس است که مهارت حسابداری شما را حسابی به چالش خواهد کشید. یک استارتاپ جــوان مشهدی درجهت رفــع این چالش ها برای مدیران و اعضای ساختمان نرم افزاری بر بستر وب و تلفن های هوشمند طراحی کرده است. نام این استارتاپ «آی پارتمان» است که ابــزاری حرفه ای برای مدیران آپارتمان ها ارائه می کند. ما درادامــه با خانم مهندس سمیرا امیری، مدیر پروژۀ این استارتاپ، به گپ وگفت می نشینیم تا بیشتر با این پروژه و تیم جوان آن آشنا شویم……

ادامه در لینک زیر:
مصاحبه روزنامه شهرآرا در صفحه 14:
http://shahrara.com/1396,7,6.html

مهلت استفاده: از تاریخ تا تاریخ

نمایش شماره همراه : *****

آدرس ومنطقه :