در آوردن کفش ، جلوی در آپارتمان


##### نمایش

توضیحات

آیا درآوردن کفش جلوی در آپارتمان از نظر قوانین آپارتمانی ایراد دارد؟

پاسخ : اولا در آوردن کفش جلوی در آپارتمان طبق تبصره ی ماده ی 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ممنوع است. ثانیا زیبایی و نظم ساختمان را بر هم می زند. ثالثا در مواقعی که کفش ها توسط اشخاص خارج از ساختمان به سرقت رود موجب تنش بین اهالی ساختمان می شود. حتی گذاشتن کمد مخصوص کفش هم ممنوع است مگر این که مجمع عمومی تصمیم بگیرد که برای همه ی واحدها کمد مخصوص کفش تهیه و جلوی در آپارتمان مالکان گذاشته شود. در غیر این صورت اگر عده ای از واحدها دارای کمد کفش باشند و عده ای دیگر نباشند ، بر خلاف آیین نامه ی مربوطه خواهد بود.

مهلت استفاده: از تاریخ تا تاریخ

نمایش شماره همراه : *****

آدرس ومنطقه :