معرفی آی پارتمان


آی پارتمان مناسب برای ساکنین و مدیران آپارتمان ها، مجتمع‌های مسکونی و مجتمع های تجاریست.
در سامانه آی پارتمان، مدیران میتوانند هزینه های ساختمان و یا مجتمع خود را ائم از شارژ و سایر هزینه ها ثبت کرده تا اهالیبتوانند با سهولت، هزینه های انجام شده را مشاهده و پرداخت نمایند.
اگر شفاف سازی هزینه های انجام شده ، تسهیل در پرداخت واحدها و ارتقای ساختمان از دغدغه های شماست، آی پارتمان میتواند بهترین راه حل برای شما باشد.